donderdag 29 april 2010

VRT omroepster Saartje Vandendriessche is meter van Anti Broodfok Actie


De Anti Broodfok Actie (ABA) wil het fokken van honden om den brode, puur uit geldgewin, streng aanpakken. ABA krijgt daarvoor de steun van Eén-gezicht Saartje Vandendriessche, die het meterschap van de vereniging heeft aanvaard.,,Broodfokken is fokken om den brode, met als enige bedoeling zoveel mogelijk geld te slaan uit de verkoop van de puppy's'', vertelt Kristien Hens , voorzitster van ABA. ,,Het romantische beeld van de lieve snuitjes in dierenspeciaalzaken of bij sommige 'erkende' fokkers staat in schril contrast met de levensomstandigheden van de teef en haar kroost''.,,De basisvoorwaarden om aan de erkenning te komen, die nodig is om meer dan een nest per jaar te fokken, zijn minimaal. En eens de erkenning binnen mag de fokker een onbeperkt aantal dieren en rassen houden''.
Ook Donald Stevens , voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming (VVDB), onderschrijft een strenge aanpak van het broodfokken of -wildfokken. ,,De invoer uit het buitenland moet worden beperkt en de modaliteiten voor het bekomen van een erkenning moeten veel professioneler worden aangepakt'', stelt hij.Kristien Hens van ABA vervolgt: ,,De negatieve gevolgen van broodfokken zijn bijna niet te overzien: het onwaardig bestaan van de fokteven, toenemende genetische afwijkingen bij de puppy's, overbevolkte dierenasielen - dieren die niet aan de gestelde verwachtingen voldoen worden weggegooid - grotere puppysterfte, hondjes die later agressief gedrag vertonen door gebrek aan basissocialisering enz... Opgroeien in een huiselijke omgeving is immers een basisvoorwaarde voor een goeie start. Broodfokpups verblijven meestal in glazen bakken of afgesloten hokken. Honden uit de broodfok hebben te kampen met allerlei angsten en kunnen daardoor agressief uit de hoek komen''.,,Alles, van het begin tot het einde, is weerzinwekkend aan broodfok'', zegt VRT omroepster Saartje Vandendriessche . ,,Ik kan niet tolereren dat iemand honden onrecht aandoet. Daarom wil ik mij ook ten volle inzetten tegen het broodfokken. Dat die dieren nooit het daglicht zien, dat ze als een fokmachine worden misbruikt en op brutale wijze worden gedood, na ,,bewezen diensten'', om de zakken van de broodfokkers te vullen... Dat is pas onethisch. Ook wettelijk moeten er maatregelen worden getroffen. Koop een hond met verstand'', geeft Saartje Vandendriessche nog mee.
De door de redactie gecontacteerde hondenkwekers relativeren het negatieve signaal omtrent het broodfokken. ,,Er is de vraag en het aanbod; de prijs voor een hond, zeg maar. Economische elementen spelen een belangrijke rol. De klanten zijn veeleisender geworden en daar moeten wij op inspelen'', vertelde een hondenkweker. ,,Trouwens, een teef kan hooguit drie worpen per jaar doen''.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten